Spolek amatérských běžců zahraničního obchodu, IČO: 49278649

číslo bankovního účtu spolku: 262461966/0600

Kontakty na předsednictvo spolku:

e-mail: predsednictvo.sabzo@seznam.cz

předseda: Tomáš Březina tel. 603 469 494

místopředseda: Ing. Radek Kuriš tel. 702 081 535

ekonom: Ing. Tomáš Procházka tel. 606 629 062


 

Vážení přátelé běhu,

Na těchto stánkách budou publikovány oficiální výsledky SABZO, proto tímto žádám všechny pořadatele závodů SABZO o zaslání výsledků jimi pořádaných na email: Radek.Kuris@seznam.cz

 

Vysvětlivky ke zkratkám:

PO

Aktuální pořadí

Osobní číslo
Příjmení
JM Jméno
ZA Celkový počet odběhnutých závodů
PR průměr počet bodů (nejlepších 15 závodů muži i ženy
BO počet bodů za 15 nejlepších závodů muži i ženy
CE celkový počet bodů
1 až 40 počet bodů za jednotlivé závody
MI dosažený čas (minuty)
SEC dosažený čas (sekundy)
PM přepočtený čas (minuty)
PSE přepočtený čas (sekundy)
PBO oficielní výsledky od pana Veselého
RO počet absolvovaných ročníků